• Չորանոց 1
  • Չորանոց 2
  • Չորանոց 3
  • Չորանոց 4
Marze

Marze L-9

Պահանջվող կրեդիտներ 1
Ներբեռնել 3D մոդելը749.65 Kb
Ամենօրյա կրեդիտ - 3 / 3 ?Դուք ունեք 3 անվճար կրեդիտ ամեն օր:

3D մոդել - Marze L-9

Կատեգորիա

Material: AISI304 food-grade stainless steel
Collector wall thickness: 2.0mm
Working pressure: 12 atm (24.5 atm max)
Test pressure: 40 atm
Surface temperature: 115С max