• Չորանոց 1
  • Չորանոց 2
  • Չորանոց 3
  • Չորանոց 4
Marze

Marze L-13

Պահանջվող կրեդիտներ 1
Ներբեռնել 3D մոդելը671.85 Kb
Ամենօրյա կրեդիտ - 3 / 3 ?Դուք ունեք 3 անվճար կրեդիտ ամեն օր:

3D մոդել - Marze L-13

Կատեգորիա

Towel Rails Marze L-13
Material: AISI304 food-grade stainless steel
Collector wall thickness: 2.0mm
Surface temperature: 60C max