• Չորանոց 1
  • Չորանոց 2
  • Չորանոց 3
  • Չորանոց 4
Marze

Marze S-2

Պահանջվող կրեդիտներ 1
Ներբեռնել 3D մոդելը44.3 Kb
Ամենօրյա կրեդիտ - 3 / 3 ?Դուք ունեք 3 անվճար կրեդիտ ամեն օր:

3D մոդել - Marze S-2

Կատեգորիա

Towel Rails Marze S-2
Material: AISI304 food-grade stainless steel
Collector wall thickness: 2.0mm
Working pressure: 12 atm (24.5 atm max)
Test pressure: 40 atm
Surface temperature: 115С max