zeelproject.com / 3D մոդելներ / Կահույք / Աթոռներ / Chair MIO, Montly - Ներբեռնել 3D մոդելը (29877) | zeelproject.com
  • Chair MIO 1
Montly

Chair MIO

Պահանջվող կրեդիտներ 1
Ներբեռնել 3D մոդելը5.9 Mb
Ամենօրյա կրեդիտ - 3 / 3 ?Դուք ունեք 3 անվճար կրեդիտ ամեն օր:

3D մոդել - Chair MIO

Կատեգորիա
Գույն

3D model chair MIO
Base - 38 x 38 cm
Height - 92 cm
Landing depth - 39 cm
Back height - 28 cm
Weight - 5.5 kg

Ավելին