zeelproject.com / 3D մոդելներ / Լոգասենյակ / Լոգասենյակի պարագաներ / Одинарный подстаканник Isen K-4028
  • Լոգասենյակի պարագաներ 1
WasserKRAFT

Одинарный подстаканник Isen K-4028

Պահանջվող կրեդիտներ 1
Ներբեռնել 3D մոդելը6.2 Mb Ներբեռնել SketchUp-ը4.37 Mb
Ամենօրյա կրեդիտ - 3 / 3 ?Դուք ունեք 3 անվճար կրեդիտ ամեն օր:

3D մոդել - Одинарный подстаканник Isen K-4028

3D model of single cup holder Isen K-4028
Height - 10 cm
Width - 10.7 cm
Length - 7 cm