zeelproject.com / 3D մոդելներ / Լույսեր / Ջահեր / Chandelier Magnifico SP13 Black/Transparent
  • Ջահեր 1
CRYSTAL LUX

Chandelier Magnifico SP13 Black/Transparent

Պահանջվող կրեդիտներ 1
Ներբեռնել 3D մոդելը106.09 Mb Ներբեռնել SketchUp-ը53.07 Mb
Ամենօրյա կրեդիտ - 3 / 3 ?Դուք ունեք 3 անվճար կրեդիտ ամեն օր:

3D մոդել - Chandelier Magnifico SP13 Black/Transparent

Կատեգորիա
Նյութ
Գույն

3D model of chandelier Magnifico SP13 Black/Transparent

Height - 173 cm
Diameter - 70 cm