zeelproject.com / 3D մոդելներ / Լույսեր / Ջահեր / Ceiling lamp Fidel PL8 Black
  • Ջահեր 1
CRYSTAL LUX

Ceiling lamp Fidel PL8 Black

Պահանջվող կրեդիտներ 1
Ներբեռնել 3D մոդելը12.71 Mb Ներբեռնել SketchUp-ը9.1 Mb
Ամենօրյա կրեդիտ - 3 / 3 ?Դուք ունեք 3 անվճար կրեդիտ ամեն օր:

3D մոդել - Ceiling lamp Fidel PL8 Black

Կատեգորիա
Նյութ
Գույն

3D model of ceiling lamp Fidel PL8 Black

Height - 35 cm
Diameter - 100 cm