• Ծաղկամաններ 1
  • Ծաղկամաններ 2
Kartell

Vase Missis flower power

Պահանջվող կրեդիտներ 1
Ներբեռնել 3D մոդելը6.86 Mb Ներբեռնել SketchUp-ը6.36 Mb
Ամենօրյա կրեդիտ - 3 / 3 ?Դուք ունեք 3 անվճար կրեդիտ ամեն օր:

3D մոդել - Vase Missis flower power

Կատեգորիա
Նյութ
Գույն

3D model of vase Missis flower power

Diameter - 59 cm
Height - 164 cm

Այլ 3D մոդելներ Kartell-ից

Ձեզ նաև կարող է դուր գալ