zeelproject.com / 3D մոդելներ / Լույսեր / Ջահեր / Lamp Laos, Kaishi - Ներբեռնել 3D մոդելը (35002) | zeelproject.com
  • Lamp Laos 1
  • Lamp Laos 2
  • preview 1
  • preview 2
Kaishi

Lamp Laos

Պահանջվող կրեդիտներ 1
Ներբեռնել 3D մոդելը2.08 Mb Ներբեռնել SketchUp-ը1.38 Mb
Ամենօրյա կրեդիտ - 3 / 3 ?Դուք ունեք 3 անվճար կրեդիտ ամեն օր:

3D մոդել - Lamp Laos

Կատեգորիա
Գույն

3D model of lamp Laos

Pendant lamp Laos Colgante:
Diameter - 40 cm
Height - 12 cm

Ceiling and wall lamp:
Diameter - 40 cm
Height - 16 cm

Ավելին