zeelproject.com / 3D մոդելներ / Կահույք / Այլ / Slatted partitions Boca stripe
  • Այլ 1
  • Այլ 2
  • Այլ 3
Boca Room

Slatted partitions Boca stripe

Պահանջվող կրեդիտներ 1
Ներբեռնել 3D մոդելը3.38 Mb Ներբեռնել SketchUp-ը3.09 Mb
Ամենօրյա կրեդիտ - 3 / 3 ?Դուք ունեք 3 անվճար կրեդիտ ամեն օր:

3D մոդել - Slatted partitions Boca stripe

Կատեգորիա
Նյութ
Գույն

3D model of slatted partitions Boca stripe

Length - 102.5 cm
Thickness - 4 cm
Height - 300 cm