zeelproject.com / 3D մոդելներ / Լույսեր / Ջահեր / Pendant lamp Clemente VL4272P04
  • Ջահեր 1
  • Ջահեր 2
Vele Luce

Pendant lamp Clemente VL4272P04

Պահանջվող կրեդիտներ 1
Ներբեռնել 3D մոդելը27.72 Mb Ներբեռնել SketchUp-ը31.69 Mb
Ամենօրյա կրեդիտ - 3 / 3 ?Դուք ունեք 3 անվճար կրեդիտ ամեն օր:

3D մոդել - Pendant lamp Clemente VL4272P04

Կատեգորիա
Նյութ
Գույն

3D model of pendant lamp Clemente VL4272P04

Width - 38 cm
Height - 163.5 cm
Length - 38 cm