zeelproject.com / 3D մոդելներ / Կահույք / Այլ / Multi-functional clothes stand Sam
  • Այլ 1
  • Այլ 2
Porada

Multi-functional clothes stand Sam

Պահանջվող կրեդիտներ 1
Ներբեռնել 3D մոդելը27.22 Mb Ներբեռնել SketchUp-ը32.91 Mb
Ամենօրյա կրեդիտ - 3 / 3 ?Դուք ունեք 3 անվճար կրեդիտ ամեն օր:

3D մոդել - Multi-functional clothes stand Sam

Կատեգորիա
Ոճ
Գույն

3D model of multi-functional clothes stand Sam

Width - 113cm
Depth - 41cm
Height - 143cm
Stool height - 47cm

Այլ 3D մոդելներ Porada-ից

Ձեզ նաև կարող է դուր գալ