• Ջահեր 1
  • Ջահեր 2
  • Ջահեր 3
  • Ջահեր 4
  • Ջահեր 5
Robin Lamps

Pendant lamp Rita

Պահանջվող կրեդիտներ 1
Ներբեռնել 3D մոդելը45.38 Mb Ներբեռնել SketchUp-ը50.22 Mb
Ամենօրյա կրեդիտ - 3 / 3 ?Դուք ունեք 3 անվճար կրեդիտ ամեն օր:

3D մոդել - Pendant lamp Rita

Կատեգորիա
Նյութ
Ոճ
Գույն

3D model of pendant lamp Rita

Diameter - 8 cm
Height - 41 cm
Cable height - 150 cm

Այլ 3D մոդելներ Robin Lamps-ից

Ձեզ նաև կարող է դուր գալ