• Ջահեր 1
  • Ջահեր 2
  • Ջահեր 3
Robin Lamps

Pendant lamp Rubi

Պահանջվող կրեդիտներ 1
Ներբեռնել 3D մոդելը8.68 Mb Ներբեռնել SketchUp-ը9.48 Mb
Ամենօրյա կրեդիտ - 3 / 3 ?Դուք ունեք 3 անվճար կրեդիտ ամեն օր:

3D մոդել - Pendant lamp Rubi

Կատեգորիա
Նյութ
Գույն

3D model of pendant lamp Rubi

Width - 43 cm
Depth - 43 cm
Height - 118 cm
Cable height - 150 cm