• Ջահեր 1
  • Ջահեր 2
  • Ջահեր 3
LZF

Pendant lamp Domo

Պահանջվող կրեդիտներ 1
Ներբեռնել 3D մոդելը12.08 Mb Ներբեռնել SketchUp-ը10.82 Mb
Ամենօրյա կրեդիտ - 3 / 3 ?Դուք ունեք 3 անվճար կրեդիտ ամեն օր:

3D մոդել - Pendant lamp Domo

Կատեգորիա
Նյութ
Ոճ
Գույն

3D model of pendant lamp Domo

Diameter - 38 cm
Height - 38 cm
Cable height - 140 cm