• Հատակի լամպեր 1
  • Հատակի լամպեր 2
Woud

Floor lamp Cono

Պահանջվող կրեդիտներ 1
Ներբեռնել 3D մոդելը13.8 Mb
Ամենօրյա կրեդիտ - 3 / 3 ?Դուք ունեք 3 անվճար կրեդիտ ամեն օր:

3D մոդել - Floor lamp Cono

Կատեգորիա
Գույն

3D model of floor lamp Cono
Shade - Light grey inside
Materials - Painted metal
Cord - Fabric covered
Base - Covered w/ black felt underneath
Light - Max 25W/250 LM
Diameter - 23 cm
Height - 141.50 cm
Shade
Diameter - 11 cm
Height - 19.70 cm
Base
Diameter - 23 cm
Height - 2.50 cm

Այլ 3D մոդելներ Woud-ից

Ձեզ նաև կարող է դուր գալ