zeelproject.com / 3D մոդելներ / Կահույք / Այլ / Closed cabinet Forest Marble
  • Այլ 1
Manual mode

Closed cabinet Forest Marble

Պահանջվող կրեդիտներ 1
Ներբեռնել 3D մոդելը19.24 Mb Ներբեռնել SketchUp-ը34.19 Mb
Ամենօրյա կրեդիտ - 3 / 3 ?Դուք ունեք 3 անվճար կրեդիտ ամեն օր:

3D մոդել - Closed cabinet Forest Marble

Կատեգորիա
Նյութ
Ոճ
Գույն

3D model of closed cabinet Forest Marble

Length - 110 cm
Width - 40 cm
Height - 130 cm