• Բար աթոռակներ 1
  • Բար աթոռակներ 2
La Chance

Barstool PLANET

Պահանջվող կրեդիտներ 1
Ներբեռնել 3D մոդելը14.15 Mb Ներբեռնել SketchUp-ը20.3 Mb
Ամենօրյա կրեդիտ - 3 / 3 ?Դուք ունեք 3 անվճար կրեդիտ ամեն օր:

3D մոդել - Barstool PLANET

Կատեգորիա
Գույն

3D model of barstool PLANET

Length - 44 cm
Width - 51 cm
Height - 102 cm
Seat height - 65 cm

Այլ 3D մոդելներ La Chance-ից

Ձեզ նաև կարող է դուր գալ