zeelproject.com / 3D մոդելներ / Լույսեր / Պատի լույսեր / Wall lamp Scar-Lite 1FDS (USB) built-up
  • Պատի լույսեր 1
  • Պատի լույսեր 2
Trizo21

Wall lamp Scar-Lite 1FDS (USB) built-up

Պահանջվող կրեդիտներ 1
Ներբեռնել 3D մոդելը1.14 Mb Ներբեռնել SketchUp-ը643.73 Kb
Ամենօրյա կրեդիտ - 3 / 3 ?Դուք ունեք 3 անվճար կրեդիտ ամեն օր:

3D մոդել - Wall lamp Scar-Lite 1FDS (USB) built-up

Կատեգորիա
Նյութ
Գույն

3D model of wall lamp Scar-Lite 1FDS (USB) built-up

Width - 16 cm
Length - 39 cm
Height - 10 cm

Այլ 3D մոդելներ Trizo21-ից

Ձեզ նաև կարող է դուր գալ