zeelproject.com / 3D մոդելներ / Լույսեր / Ջահեր / Surface mounted lamp Reel On
  • Ceiling lamp / Wall light 1
Chors

Surface mounted lamp Reel On

Պահանջվող կրեդիտներ 1
Ներբեռնել 3D մոդելը2.69 Mb Ներբեռնել SketchUp-ը2.4 Mb
Ամենօրյա կրեդիտ - 3 / 3 ?Դուք ունեք 3 անվճար կրեդիտ ամեն օր:

3D մոդել - Surface mounted lamp Reel On

Կատեգորիա
Նյութ
Գույն

3D model of surface mounted lamp Reel On

Diameter - 16 cm
Height - 15.4 cm
Luminous flux - 1688 lm