zeelproject.com / 3D մոդելներ / Լույսեր / Ջահեր / Suspended lamp Moonlight Z A/B/C
  • Ջահեր 1
Chors

Suspended lamp Moonlight Z A/B/C

Պահանջվող կրեդիտներ 1
Ներբեռնել 3D մոդելը3.69 Mb Ներբեռնել SketchUp-ը2.68 Mb
Ամենօրյա կրեդիտ - 3 / 3 ?Դուք ունեք 3 անվճար կրեդիտ ամեն օր:

3D մոդել - Suspended lamp Moonlight Z A/B/C

Կատեգորիա
Նյութ
Գույն

3D model of suspended lamp Moonlight Z A/B/C

Diameter - 36 / 50 cm
Height - 163.7 / 164.8 cm
Luminous flux - 629 / 995 lm