• Պատի լույսեր 1
  • Պատի լույսեր 2
Chors

Wall mounted lamp Moi R K

Պահանջվող կրեդիտներ 1
Ներբեռնել 3D մոդելը3.02 Mb Ներբեռնել SketchUp-ը2.27 Mb
Ամենօրյա կրեդիտ - 3 / 3 ?Դուք ունեք 3 անվճար կրեդիտ ամեն օր:

3D մոդել - Wall mounted lamp Moi R K

Կատեգորիա
Նյութ
Գույն

3D model of wall mounted lamp Moi R K

Diameter - 3.5 / 4.2 cm
Length - 18 cm
Luminous flux - 524 lm