zeelproject.com / 3D մոդելներ / Լույսեր / Ջահեր / Suspended lamp Thiny Snake Z
  • Ջահեր 1
  • Ջահեր 2
Chors

Suspended lamp Thiny Snake Z

Պահանջվող կրեդիտներ 1
Ներբեռնել 3D մոդելը1.38 Mb Ներբեռնել SketchUp-ը3.36 Mb
Ամենօրյա կրեդիտ - 3 / 3 ?Դուք ունեք 3 անվճար կրեդիտ ամեն օր:

3D մոդել - Suspended lamp Thiny Snake Z

Կատեգորիա
Նյութ
Գույն

3D model of suspended lamp Thiny Snake Z

Length - 60 / 90 / 120 / 150 cm
Width - 7.4 cm
Height - 42 cm
Luminous flux - 770 / 1155 / 385 lm