• Պատի լույսեր 1
  • Պատի լույսեր 2
  • Պատի լույսեր 3
Trizo21

Wall lamp Scar-Led 1FD 45

Պահանջվող կրեդիտներ 1
Ներբեռնել 3D մոդելը1.85 Mb Ներբեռնել SketchUp-ը1.52 Mb
Ամենօրյա կրեդիտ - 3 / 3 ?Դուք ունեք 3 անվճար կրեդիտ ամեն օր:

3D մոդել - Wall lamp Scar-Led 1FD 45

Կատեգորիա
Նյութ
Գույն

3D model of wall lamp Scar-Led 1FD 45

Width - 4,4 cm
Length - 33 cm
Height - 31 cm

Այլ 3D մոդելներ Trizo21-ից

Ձեզ նաև կարող է դուր գալ