zeelproject.com / 3D մոդելներ / Լույսեր / Ջահեր / Chandelier Pfefferling 2364-10P
  • Ջահեր 1
FAVOURITE

Chandelier Pfefferling 2364-10P

Պահանջվող կրեդիտներ 1
Ներբեռնել 3D մոդելը11.65 Mb Ներբեռնել SketchUp-ը7.84 Mb
Ամենօրյա կրեդիտ - 3 / 3 ?Դուք ունեք 3 անվճար կրեդիտ ամեն օր:

3D մոդել - Chandelier Pfefferling 2364-10P

Կատեգորիա
Գույն

3D model of chandelier Pfefferling 2364-10P

Diameter - 101.5 cm
Height - 108 cm
Lighting area - 20 m²
Power - 400 W