zeelproject.com / 3D մոդելներ / Դեկոր / 3D պանել / Wall panel Mosaic Tesselated
  • 3D պանել 1
  • 3D պանել 2
Կիսվել Հավանել Ավելացնել հավաքածուին Բողոքել

Wall panel Mosaic Tesselated

Պահանջվող կրեդիտներ 1
Ներբեռնել 3D մոդելը11.72 Mb Ներբեռնել SketchUp-ը6.36 Mb
Ամենօրյա կրեդիտ - 3 / 3 ?Դուք ունեք 3 անվճար կրեդիտ ամեն օր:

3D մոդել - Wall panel Mosaic Tesselated

Կատեգորիա
Նյութ
Ոճ
Գույն

3D model of wall panel Mosaic Tesselated

Width - 42 cm
Length - 42 cm
Depth - 2,2 cm