• 3D պանել 1
Fovere

Acoustic panel Plytki

Պահանջվող կրեդիտներ 1
Ներբեռնել 3D մոդելը5.89 Mb Ներբեռնել SketchUp-ը5.62 Mb
Ամենօրյա կրեդիտ - 3 / 3 ?Դուք ունեք 3 անվճար կրեդիտ ամեն օր:

3D մոդել - Acoustic panel Plytki

Կատեգորիա
Նյութ
Ոճ
Գույն

3D model of acoustic panel Plytki

Width - 60 cm
Height - 60 cm
Thickness - 1,2 cm