• 3D պանել 1
Fovere

Acoustic panel Openwork

Պահանջվող կրեդիտներ 1
Ներբեռնել 3D մոդելը8.35 Mb Ներբեռնել SketchUp-ը8.61 Mb
Ամենօրյա կրեդիտ - 3 / 3 ?Դուք ունեք 3 անվճար կրեդիտ ամեն օր:

3D մոդել - Acoustic panel Openwork

Կատեգորիա
Նյութ
Ոճ
Գույն

3D model of acoustic panel Llamas

Width - 120 cm
Height - 300 cm
Thickness - 1,2 cm