• 3D պանել 1
Fovere

Acoustic panel Parawany

Պահանջվող կրեդիտներ 1
Ներբեռնել 3D մոդելը9.58 Mb Ներբեռնել SketchUp-ը13.38 Mb
Ամենօրյա կրեդիտ - 3 / 3 ?Դուք ունեք 3 անվճար կրեդիտ ամեն օր:

3D մոդել - Acoustic panel Parawany

Կատեգորիա
Նյութ
Ոճ
Գույն

3D model of acoustic panel Parawany

Width - 68 cm
Height - 65 cm
Thickness - 1,2 cm