• 3D պանել 1
Fovere

Acoustic panel v-cut

Պահանջվող կրեդիտներ 1
Ներբեռնել 3D մոդելը5.73 Mb Ներբեռնել SketchUp-ը5.64 Mb
Ամենօրյա կրեդիտ - 3 / 3 ?Դուք ունեք 3 անվճար կրեդիտ ամեն օր:

3D մոդել - Acoustic panel v-cut

Կատեգորիա
Նյութ
Ոճ
Գույն

3D model of acoustic panel v-cut

Width - 120 cm
Height - 300 cm
Thickness - 1,2 cm