• 3D պանել 1
  • 3D պանել 2
YourFoRest

3D panel Optics Hexagon S

Պահանջվող կրեդիտներ 1
Ներբեռնել 3D մոդելը6.98 Mb Ներբեռնել SketchUp-ը9.93 Mb
Ամենօրյա կրեդիտ - 3 / 3 ?Դուք ունեք 3 անվճար կրեդիտ ամեն օր:

3D մոդել - 3D panel Optics Hexagon S

Կատեգորիա
Նյութ
Ոճ
Գույն

3D model of 3D panel Italy Classic

It’s a new look at the OPTICS HEXAGON S panels. Volume hexagons with a reduced to 85 cm verge length can be attached to a wall made of karten steel with the help of magnets. Besides, the hexagons can be lined up in various compositions according to your desire and mood. The midget panels OPTICS HEXAGON S follow the idea of an optical illusion which belongs to Solmaz Fuliadi, the architect. The illusion is achieved by playing semitones and interacting of geometric shapes.

By architect Solmaz Foolady, head of interior design studio Persian Primavera
Wood: ash, maple, alder

Այլ 3D մոդելներ YourFoRest-ից

Ձեզ նաև կարող է դուր գալ